Diskriminerande behandling kan även drabba lärare

En majoritet av landets lärare har under sin karriär utsatts för hot, kränkningar och våld. Arbetsmiljöverket har fått in rekordmånga anmälningar, och facket vill se skärpta straff på förövarna.

Det är många som tycks tro att trakasserier i skolan enbart drabbar elever. Dessvärre finns även ett mörkertal där lärare utsätts för diverse hot och glåpord.

Att en lärare utsätts är precis lika allvarligt som att ett barn utsätts, och bör därmed bli taget på lika stort allvar. Enligt en undersökning gjord av Framtidens karriär är det dessutom vanligt.

62 procent av grundskolelärarna har utsatts

Det är skrämmande siffror som presenteras efter att undersökningen genomförts. En majoritet av de tillfrågade lärarna har utsatts för hot, våld och kränkningar under sin yrkestid.

Oroväckande nog står inte eleverna för samtliga trakasserier. 30 procent av incidenterna innebar att en anhörig till eleven var den som diskriminerade läraren.

Under 207 ramlade det även in rekordmånga anmälningar till Arbetsmiljöverket. Drygt 500 anmälningar om fysiskt våld, över 200 hot och två rån rapporterades in av de utsatta lärarna.

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Om den här typen av diskriminering förekommer, och det inte går att göra något åt situationen – säg upp dig.

Den lärare som utsätts för hot eller trakasserier har rätt till a-kassa, även om läraren säger upp sig själv. Enligt a-kassa.se räknas det som ett giltigt skäl till egen uppsägning.

Lärarnas riksförbund vill se skärpta straff

En lösning som skulle kunna påverka situationen vore att klassificera lärare som samhällsviktig personal.

Vad det innebär i nuläget är att blåljuspersonal, såsom exempelvis poliser eller vårdpersonal, ska ha ett ytterligare skydd i form av hårdare straff. Den som utövar våld mot en sjuksköterska får idag minst ett års fängelse.

Fackförbundet hoppas att skärpta straff ska leda till en större säkerhet för lärarna.

– Många lärare upplever i dag inte bara hot och våld från elever utan utsätts också för våld från föräldrar och anhöriga och från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område, kommenterar Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Enligt förbundets interna undersökningar känner var femte lärare obehag inför att gå till jobbet på grund av trakasserierna.