Plan för skolan – Om skolans likbehandlingsplan

Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal  en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet. På plan för skolan informerar vi inom ämnet då vi anser att diskussion alltid ska grundas i korrekt information.

Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor. Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. 


Nu sker en stor del av arbetet med värdegrunder, likabehandlingsplaner och liknande insatser långt ovanför skolan som i praktiken ska genomföra det. Riskerna med detta är självklara, det som diskuteras hos Skolverket är inte nödvändigtvis det som framkommer vid delegationen av uppdraget till skolan. 

Som en privat satsning så avser vi inte att påverka hur kommuner och landsting genomför sitt arbete inom utbildningsområdet, däremot vill vi hjälpa skolor och utbildningsinstanser att förstå och genomföra deras jämställdhetsarbete. 

Resurser på sidan 

På sidan hittar du information kring jämställdhetsarbete i skolmiljöer, allt från vilka som driver arbetet på nationell nivå till hur det avspeglar sig i praktiken och vilka implikationer det har för den enskilde individen. 

Eftersom att sidan inte har, och heller aldrig kommer att få, fullständig och dagsaktuell information från exempelvis DO och skolverket så väljer vi även att hänvisa dig som läsare till dessa myndigheter direkt istället för att sammanfatta deras publikationer. 

Är du intresserad av förarbeten, motiveringar och nyheter från dessa instanser så hittar du direktlänkar till berörda organisationer till vänster på den här sidan. 

Förälder eller vårdnadshavare? 

För dig som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som utsatt för kränkande eller diskriminerande behandling finns det flera resurser som hjälper dig igenom det som hänt, oavsett vilka följderna blir. 

Först och främst finns DO, som kan hjälpa dig att utreda ärendet, och som eventuellt även kan hjälpa dig att ta fallet till en domstol för att få en dom i ärendet utfärdad. 

BRIS, alltså Barnens rätt i samhället kan även de hjälpa till i tiden under och efter det inträffade. De finns tillgängliga för barn och ungdomar via chatt och telefon. Du som vårdnadshavare kan även du vända dig till BRIS för att få tips och råd om hur du ska hantera en situation på bästa sätt, vilket gör det till en utmärkt resurs för dig som förälder.