Så gör man vid hot och våld i klassrummet

Det är en sorglig sanning att lärare i allt större utsträckning utsätts för hot, glåpord och våld i sitt arbete. Att de dessutom ansvarar för att gå emellan barn som bråkar eller att ensamma hantera barn som har aggressionsproblem gör inte problemen mindre vanliga.

En lärare ska aldrig finna sig i den här typen av utsatthet. Det ingår inte i arbetsbeskrivningen att bli hotad till livet.

Skulle den här typen av hot och våld förekomma i klassrummet, är det här de åtgärder som bör tas av den utsatte.

1. Dokumentera allt

Trots att situationen är otroligt jobbig är det viktigt att dokumentera allting i realtid. Skriv ner känslor, tankar och vad som sagts. Datera gärna även anteckningarna, så att det i efterhand är tydligt när, var och hur vad sades till vem. Jobbiga händelser kan vara svåra att minnas i detalj.

Om skadorna är fysiska så ta bilder av allting. Bilder på blåmärken eller sönderrivna kläder måste tas i nära anslutning med att misshandeln sker för att på rätt sätt kunna användas som bevisning senare.

Skulle kollegor eller andra vuxna vara närvarande bör även de anteckna vad de har sett, för att på så sätt kunna bidra med ett objektivt händelseförlopp.

2. Anmäl till arbetsgivaren och försäkringskassan

Nästa steg är att anmäla vad du har utsatts för till både din arbetsgivare och försäkringskassa. Det optimala är att involvera rektor, skolans fackliga skyddsombud, Försäkringskassan samt AFA på en gång.

Läs mer om vad som gäller vid en arbetsskada på Fackförbund.com. Främst hos yrkesgruppen lärare tros mörkertalet vara väldigt stort. Både hot och fysisk misshandel räknas som skador, och kan ge ekonomisk ersättning. De bör därför alltid anmälas.

3. Polisanmäla och orosanmälan

Det är upp till dig huruvida det du utsatts för ska polisanmälas. Optimalt är om det är rektorn som gör anmälan, då denne är arbetsgivare och därmed ansvarig för arbetsmiljön. Skulle det inte vara aktuellt går det även att polisanmäla händelsen på egen hand.

När det rör sig om barn som inte är straffmyndiga är det inte säkert att en polisanmälan leder till en utredning eller grava konsekvenser för barnet. I många fall skickas anmälan direkt till socialtjänsten. Det är dock viktigt att för eleven markera att det aldrig är ett acceptabelt beteende.

Är förövaren en elev för det dessutom göras en orosanmälan. Ett barn som mår bra är inte ett barn som slåss och hotar. Se till att barnet får den hjälp hen behöver genom att anmäla problemet.