Så gör man vid hot och våld i klassrummet

Det är en sorglig sanning att lärare i allt större utsträckning utsätts för hot, glåpord och våld i sitt arbete. Att de dessutom ansvarar för att gå emellan barn som bråkar eller att ensamma hantera barn som har aggressionsproblem gör inte problemen mindre vanliga. En lärare ska aldrig finna sig i den här typen av Läs mer…

Diskriminerande behandling kan även drabba lärare

En majoritet av landets lärare har under sin karriär utsatts för hot, kränkningar och våld. Arbetsmiljöverket har fått in rekordmånga anmälningar, och facket vill se skärpta straff på förövarna. Det är många som tycks tro att trakasserier i skolan enbart drabbar elever. Dessvärre finns även ett mörkertal där lärare utsätts för diverse hot och glåpord. Läs mer…

Barns mobilanvändning skadar på många plan

Barn blir statistiskt allt mindre lyckliga, och generationsforskaren Jean M Twenge tillskriver det mobilanvändandet. Skärmarna bidrar till sömnsvårigheter, ångest och nätmobbing. Ett sätt att påverka problemet är ett familjeabonnemang, eller att på annat sätt blanda sig i som förälder. De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan skjutit i höjderna bland barn och unga. Ångest Läs mer…