Barns mobilanvändning skadar på många plan

Barn blir statistiskt allt mindre lyckliga, och generationsforskaren Jean M Twenge tillskriver det mobilanvändandet. Skärmarna bidrar till sömnsvårigheter, ångest och nätmobbing. Ett sätt att påverka problemet är ett familjeabonnemang, eller att på annat sätt blanda sig i som förälder.

De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan skjutit i höjderna bland barn och unga. Ångest och depressioner tillhör de vanligast förekommande.

98 procent av Sveriges alla barn och unga har idag en mobiltelefon, för många av dem finns ingen begränsning på hur mycket den går att använda.

Mobbing dygnet runt

Mobbing har alltid förekommit. Dessvärre har den nya tekniken gjort oss alla mer tillgängliga, vilket även gör det lättare för mobbare att nå sina offer.

Enligt en undersökning gjort av Cybercom har 43 procent av de deltagande ungdomarna någon gång utsatts för nätmobbning. I och med mobilerna tar den utsattheten inte längre slut när barnet lämnar skolgården, utan den pågår dygnet runt.

Barn blir olyckligare av mobilen

Forskning från USA visar att barn som spenderar mindre tid på sina mobiler är lyckligare. Som mest bör ett barn spendera två timmar på sin telefon per dag.

Mobilanvändningen har utöver en lägre genomsnittlig lycka även lett till att allt fler har sömnsvårigheter och allt högre grad av ångest. Det i sin tur leder till en allt högre andel unga med depressioner.

Enligt en undersökning gjord av amerikanska psykologiprofessorn Jean M Twenge har ungdomars välmående stadigt sjunkit sedan 2012. Den vändpunkten kom samma år som milstolpen att varannan amerikan hade en iPhone.

Föräldrarna bär yttersta ansvaret

Det är först som vuxen som impulskontrollen är helt utvecklat, vilket gör det väldigt svårt för ett barn att begränsa sin egen mobilanvändning.

På grund av det är det förälderns ansvar att begränsa barnets mobilanvändande till en hälsosam mängd. Ett sätt att göra det är att skaffa ett abonnemang med liten datamängd, eller ett familjeabonnemang där datamängden går att styra.

Ett annat sätt att begränsa är helt enkelt att bestämma barnets skärmtid. Sätt en regel att mobilerna får användas högst två timmar hemma eller att de måste läggas bort en viss tid på kvällen.